Click2Learn | Nền tảng Chia sẻ tri thức, Họp trực tuyến

Are you looking for job? Click2Learn recruitment platform will help you get great jobs faster without CV.

Click2Learn | Nền tảng Chia sẻ tri thức, Họp trực tuyến

ltvai social networking

Chính Sách và Điều Khoản Dịch Vụ.

Chấp thuận Điều khoản & Điều kiện

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản & Điều Kiện này trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn.vn (sau đây gọi là “Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn PROVIEW (sau đây gọi là “Công ty”). Bằng việc truy cập và sử dụng Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn, bạn (sau đây có thể được gọi là “bạn” hoặc “Khách hàng”, trừ phi ngữ cảnh yêu cầu khác đi) chấp thuận Điều Khoản & Điều Kiện này và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng Dịch vụ trên Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email crm@Click2Learn.vn.

Dịch vụ Của Click2Learn

Click2Learn.vn là một trang Web trên mạng Internet được thiết kế cho phép những người sử dụng đăng thông báo tuyển dụng và/hoặc xem các công việc do những người sử dụng khác đăng lên, hoặc tương tác với những người sử dụng khác. Click2Learn.vn do Công ty sở hữu và điều hành. Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn chứa và có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ hoạ, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hình ảnh động, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác (gọi chung là “nội dung”) được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy nhập tới được, gồm các thư mục, cơ sở dữ liệu và các vùng trên Nền tảng học, họp trực tuyến của Click2Learn.vn mà người sử dụng có thể thay đổi được, chẳng hạn như đăng quảng cáo tuyển dụng, tải lên các tệp (file) đa phương tiện, đăng ký các hồ sơ người sử dụng và tạo các hồ sơ tự thông báo (“vùng tương tác”).

Để có thể sử dụng đầy đủ tiện ích dịch vụ trên Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn, bạn cần phải đăng ký tạo lập một tài khoản sử dụng và cung cấp Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn một số thông tin cá nhân nhất định bao gồm mà không giới hạn bởi địa chỉ email, số điện thoại để phục vụ cho việc liên lạc giao tiếp giữa bạn và Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn cũng như những người sử dụng khác sau này. Bằng việc đăng ký này, bạn đồng ý nhận các Thư thông báo, các thư điện tử hoặc các hình thức truyền thông khác về các sản phẩm và dịch vụ của Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn. Bất cứ khi nào bạn không mong muốn nhận các thư điện tử này nữa, thì bạn hãy thông báo cho Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn bằng cách chọn chức năng hủy đăng ký có sẵn trên Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn hoặc tại bên dưới của các thư điện tử của Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn. Các thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo quản và xử lý một cách bảo mật theo Chính sách Bảo mật của Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn.

Bạn có thể đặt mua sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm với các mức giá niêm yết có sẵn trên Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn và việc đặt mua này của bạn sẽ tùy thuộc vào chấp thuận một phần hoặc toàn bộ điều kiện đặt hàng này của Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn. Việc chấp thuận này của Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn chỉ có hiệu lực ràng buộc khi bạn đã thanh toán hoặc các thông tin về thanh toán của bạn đã được xác nhận.

Công ty bảo lưu quyền thay đổi các dịch vụ, sản phẩm, biểu giá và phương thức tính giá và các thay đổi khác của Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn từng thời gian mà không phải thông báo trước cho người sử dụng nếu thấy phù hợp.

Công ty bảo lưu quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho các cá nhân, tổ chức, mà theo quy định của pháp luật hoặc theo toàn quyền đánh giá của Công ty:

Có hoạt động kinh doanh cùng lĩnh vực, ngành nghề với Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn, các hoạt động kinh doanh dịch vụ việc làm thông qua Nền tảng học, họp trực tuyến, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng và/hoặc Nền tảng học, họp trực tuyến, ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (sàn giao dịch thương mại điện tử); và/hoặc

Vận hành, quản lý Nền tảng học, họp trực tuyến, ứng dụng liên quan đến tuyển dụng, dịch vụ việc làm tương tự Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn, ứng dụng của Công ty nhằm mục đích kinh doanh, thu lợi nhuận; và/hoặc

Khai thác, sử dụng các thông tin được cung cấp bởi dịch vụ của Công ty không nhằm phục vụ cho mục đích tuyển dụng cho chính cá nhân, tổ chức đó; và/hoặc

Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mang tính chất cạnh tranh với các dịch vụ hiện có của Click2Learn.

Trường hợp, Công ty đã cung cấp dịch vụ cho bạn và/hoặc công ty bạn nhưng sau đó phát hiện ra bạn và/hoặc công ty bạn thuộc một trong các đối tượng mà Công ty từ chối cung cấp dịch vụ nêu trên, thì tùy theo quyết định của Công ty sẽ tiến hành:

Chấm dứt cung cấp dịch vụ và thông báo cho Khách hàng,

Gỡ bỏ toàn bộ tin đăng tuyển (nếu có),

Gỡ bỏ, vô hiệu hóa tài khoản sử dụng Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn nếu xét thấy cần thiết

Hoàn trả lại khoản tiền mà bạn đã thanh toán (nếu có) tương ứng với khối lượng dịch vụ mà Công ty chưa cung cấp và/hoặc bạn chưa kích hoạt sử dụng.

Dịch vụ Đặt mua Và Thanh toán

Bạn có thể mua một hoặc nhiều dịch vụ có sẵn trong Danh sách Dịch vụ của Click2Learn thông qua Đơn đặt hàng và/hoặc Hợp đồng Dịch vụ.

Nếu dịch vụ Khách hàng mua là Dịch vụ Đăng tuyển:

Vị trí đăng tuyển sẽ được đăng trên Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn trong thời gian của gói dịch vụ được thiết kế kể từ ngày kích hoạt. Tiêu đề công việc không được thay đổi sau khi vị trí đăng tuyển đã được kích hoạt đăng trên Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn.

Mỗi vị trí đăng tuyển chỉ được bao gồm 01 (một) tiêu đề đăng tuyển cùng 01 (một) mô tả công việc và yêu cầu công việc.

Dịch vụ của Click2Learn là dịch vụ trả trước hoặc trả sau bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc thẻ tín dụng. Danh sách các loại thẻ tín dụng được chấp thuận sẽ được công bố trên Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn. Phí Dịch vụ phải được thanh toán chậm nhất vào Ngày thanh toán quy định trên Đơn đặt hàng. Các Dịch vụ đặt mua sẽ được kích hoạt trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng thanh toán Phí Dịch vụ.

Nếu quá Ngày thanh toán mà Khách hàng vẫn chưa thực hiện thanh toán Phí Dịch vụ, thì Công ty có quyền tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho đến khi việc thanh toán được thực hiện đầy đủ.

Công ty sẽ xuất Hóa đơn Thuế GTGT theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành ngay khi Khách hàng yêu cầu. Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin xuất Hóa đơn Thuế GTGT.

Điều khoản về Sử dụng Dịch vụ

Sau khi bạn đã thanh toán Phí Dịch vụ và/hoặc kích hoạt các Dịch vụ đã đặt mua, chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu tạm ngưng hoặc hủy bỏ các Dịch vụ đã đặt mua, hoặc hoàn Phí Dịch vụ, hoặc thay đổi dịch vụ.

Bạn sẽ tự tạo một tài khoản với mật khẩu để sử dụng dịch vụ trên Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn.

Bạn được quyền đăng tải nội dung thông tin đăng tuyển của mình và/hoặc đường dẫn trên Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn đến nội dung thông tin tuyển dụng tại trang web của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của các nội dung này. Tuy nhiên bạn không được phép đưa vào nội dung thông tin đăng tuyển tất cả định dạng địa chỉ email và/hoặc số điện thoại và/hoặc số fax hoặc bất kể hình thức thông tin liên lạc nào khác.

Bạn phải kích hoạt Dịch vụ đã mua trong thời hạn sử dụng. Khi hết thời hạn sử dụng, bất kỳ Dịch vụ đã mua nhưng chưa được kích hoạt sẽ không còn giá trị sử dụng.

Trường hợp do lỗi cố ý của chúng tôi mà sau 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày bạn có thông báo nhắc nhở bằng văn bản về vi phạm mà chúng tôi vẫn chưa tiến hành khắc phục sai phạm này, chúng tôi sẽ hoàn trả cho bạn Phí Dịch vụ tương ứng với Dịch vụ chưa sử dụng theo Đơn đặt hàng/Hợp đồng Dịch vụ mà chúng tôi không cung cấp theo đúng thỏa thuận giữa hai bên.

Quyền và Trách nhiệm của Người sử dụng

Truy cập Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn.vn. Bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn.vn, đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn.

Tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Click2Learn.vn Nền tảng học, họp trực tuyến bằng AI giúp Bạn tìm việc nhanh, thu nhập cao, không cần CV, kết nối trực tiếp Nhà tuyển dụng.

Đạo đức người sử dụng.

Khi sử dụng Dịch vụ của Click2Learn và truy cập vào Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn, bạn nhận thức đầy đủ các điều cấm sau:

Tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động hoặc cung cấp thông chống phá Nhà nước Việt Nam;

Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;

Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;

Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân;

Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định;

Đề cập đến các vấn đề chính trị và tôn giáo;

Sử dụng các từ ngữ vô văn hóa vi phạm truyền thống đạo đức của Việt Nam;

Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác;

Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không hạn chế việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm pháp luật đia phương, liêng bang, quốc gia hoặc quốc tế;

Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;

Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;

Thay đổi, làm hư hại hoặc xóa nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn, hoặc gây trợ ngại cho những người khác truy cập đến Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn;

Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một vùng tương tác;

Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó;

Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin.

Sử dụng Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn cho những mục đích phi pháp, bao gồm nhưng không giới hạn hành vi vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến.

Đăng ký tài khoản số lượng lớn và Tự động. Các tài khoản được đăng ký một cách tự động và/hoặc có hệ thống với số lượng lớn, theo toàn quyền đánh giá của Công ty, được xem là vi phạm và sẽ áp dụng các xử lý vi phạm theo quy định tại Điều khoản và Điều kiện này.

Hoạt động không đúng mục đích. Bất kỳ hành vi lạm dụng và/hoặc sử dụng Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn sai lệch khỏi mục đích tuyển dụng, tìm kiếm cơ hội việc làm, theo toàn quyền đánh giá bởi Công ty, sẽ có thể được xem là vi phạm và sẽ bị áp dụng các xử lý vi phạm theo quy định tại Điều khoản và Điều kiện này.

Quấy rầy người dùng khác. Công ty mong muốn tạo môi trường tự do và lành mạnh cho hoạt động tuyển dụng và tìm kiếm việc làm của tất cả người dùng. Khi sử dụng Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn, bạn cần cân nhắc cẩn thận các nội dung do mình đưa lên vùng tương tác và các phản hồi đối với người dùng khác. Nếu Công ty nhận được phản ánh về bất kỳ hành vi quấy rầy nào (bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi đe dọa, đưa ra các nội dung trống rỗng hoặc chuỗi ký tự/từ ngẫu nhiên không có nghĩa và/hoặc không liên quan đến các nội dung tương tác hợp lý, gửi thư rác, sử dụng các hình thức lừa dối nhằm lôi kéo sự chú ý hoặc nhằm mục đích tiếp thị thương mại) làm ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ, cản trở khả năng tiếp cận thông tin, đem lại sự không thoải mái cho người dùng khác, Công ty, ngay lập tức, có quyền tạm dừng cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo và/hoặc hoàn lại tiền đối với người dùng bị báo cáo sai phạm để điều tra và xử lý theo quy định tại Điều khoản và Điều kiện này.

Các Vùng Tương tác

Bạn thừa nhận, Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn có thể chứa các vùng tương tác khác nhau, bao gồm nhưng không hạn chế với các công việc. Những vùng tương tác này cho phép phản hồi đến Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn và tương tác thời gian thực giữa những người sử dụng. Bạn cũng hiểu rằng, Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn không kiểm soát các thông báo, thông tin hoặc các tệp (file) được phân phối tới các vùng tương tác như vậy và rằng, Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn có thể cho bạn và những người sử dụng khác khả năng tạo và quản lý một vùng tương tác. Tuy nhiên, Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm về nội dung trong vùng tương tác bất kỳ.

Việc sử dụng và/hoặc quản lý một vùng tương tác của bạn sẽ bị chi phối bởi Bản thoả thuận này và các quy tắc bổ sung bất kỳ, hoặc bởi các thủ tục hoạt động của vùng tương tác bất kỳ do bạn hay người sử dụng khác thiết lập. Bạn công nhận rằng, Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn không thể và không có ý định sàng lọc các thông tin trước. Ngoài ra, vì Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn khuyến khích liên lạc mở và không thiên vị trong các vùng tương tác nên Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn không thể xác định trước mức độ chính xác hoặc sự phù hợp đối với bản Thoả thuận này về nội dung bất kỳ được chuyển đi trong vùng tương tác. Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn không chịu trách nhiệm với việc sàng lọc, lập chính sách, hiệu chỉnh, duyệt hoặc giám sát nội dung bất kỳ trong một vùng tương tác.

Mặc dù vậy, bạn cũng đồng ý rằng Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn có quyền giám sát mọi vùng tương tác, đôi lúc để lộ thông tin nào đó nếu cần thiết theo yêu cầu luật pháp, hoặc yêu cầu khác của chính phủ đối với hoạt động của vùng tương tác, hoặc để tự bảo vệ mình hay những người sử dụng khác. Nếu được thông báo nội dung dẫn ra không phù hợp với bản Thỏa thuận này, Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn có thể thận trọng điều tra và xác định để loại bỏ, hoặc yêu cầu người sử dụng bỏ nội dung đó. Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn giữ quyền cấm các hành động, truyền đạt tin tức hoặc nội dung trong phạm vi vùng tương tác, hoặc soạn thảo, từ chối gửi, hoặc loại bỏ nội dung bất kỳ, toàn thể hay từng phần mà với đặc quyền của mình, chúng tôi cho rằng (i) vi phạm các điều khoản tiêu chuẩn lúc đó của bản Thỏa thuận này hoặc chuẩn bất kỳ khác nằm trong chính sách của Click2Learn.vn vẫn còn hiệu lực vào lúc đó, (ii) bất lợi với các quyền của mọi người sử dụng, của Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn hoặc các nhóm thứ ba khác, (iii) vi phạm luật hiện hành hoặc (iv) những điều không hay khác.

Các Quyền Sở Hữu Trí tuệ

Nội dung Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn.vn. Bạn thừa nhận, Click2Learn Nền tảng học, họp trực tuyến cho phép truy cập đến Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ) (“Quyền Sở hữu Trí tuệ”), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng tất cả các nội dung trên Click2Learn Nền tảng học, họp trực tuyến bao gồm nhưng không giới hạn bởi các sơ yếu lý lịch sẽ thuộc quyền sở hữu trí tuệ duy nhất của Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn và Công ty Cổ phần Tập đoàn PROVIEW và bạn không được quyền thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần. Tuy nhiên, bạn có thể (i) tạo một bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung, (ii) in một bản sao của từng đoạn nội dung, (iii) tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ.

Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tin bất kỳ chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tin về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và các nguồn thông tin ban đầu cho “Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn.vn” và địa chỉ mạng (URL) của nó. Bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung. Bất kể các bản sao hoặc việc sử dụng trái phép nào đối với nội dung nào cho mục đích thương mại sẽ bị coi là vi phạm và bị xử lý theo quy định có liên quan của pháp luật và các điều khoản quy định tại bản thỏa thuận này.

Nội dung do Người sử dụng cung cấp. Bạn chỉ có thể tải lên vùng tương tác bất kỳ hoặc truyền, gửi, công bố, mô phỏng hoặc phân phối trên hoặc thông qua Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn phần nội dung, không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào, hoặc nội dung mà người giữ Quyền Sở hữu Trí tuệ có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn mà không có hạn chế gì. Mọi nội dung được đưa ra với sự đồng ý của người sở hữu bản quyền không phải là bạn phải kèm theo câu như “do [tên người chủ sở hữu] sở hữu bản quyền; được dùng theo ủy quyền”. Với việc đưa nội dung lên vùng tương tác bất kỳ, bạn tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó, hoặc là bạn, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu Trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó. Bạn cũng cho phép Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên với nội dung đó. Bạn cũng cho phép Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn dùng tên và logo công ty vì các mục đích tiếp thị.

Các Liên kết, Từ chối các Bảo bảm, Giới hạn Trách nhiệm

Các liên kết. Bạn hiểu rằng trừ phần nội dung, các sản phẩm và dịch vụ có trên Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn, Click2Learn.vn, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng kiểm soát, cung cấp không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các website khác trên Internet được kết nối đến hoặc từ Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn. Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn hoặc được kiểm soát bởi Click2Learn.vn. Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các website được kết nối đến hoặc từ Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn mà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độc lập đó, và do vậy việc sử dụng của bạn là sự mạo hiểm riêng của bạn. Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên website bất kỳ được kết nối đến hoặc từ Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn, hoặc do bạn không thể truy cập lên Internet hay website bất kỳ kết nối đến hoặc từ Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn.

Từ chối các bảo đảm. Xin hãy dùng sự suy xét tốt nhất của bạn trong việc đánh giá tất cả các thông tin hoặc các ý kiến được trình bày trên Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn. Chính sách của Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn không xác nhận hay phản đối mọi ý kiến do người sử dụng bày tỏ, hoặc nội dung do nhóm độc lập khác cung cấp. BẠN ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG VIỆC SỬ DỤNG Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn LÀ SỰ MẠO HIỂM CỦA RIÊNG BẠN. Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn, VÀ CÔNG TY MẸ, HOẶC CÁC CHI NHÁNH, HOẶC CÁC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, NHỮNG NGƯỜI LÀM THUÊ, CÁC ĐẠI LÝ, CÁC CỘNG TÁC VIÊN, HỘI VIÊN, NGƯỜI CẤP PHÉP HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP KHÁC CUNG CẤP NỘI DUNG, DỮ LIỆU, THÔNG TIN HOẶC CÁC DỊCH VỤ KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG, Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn HOẶC MỌI WEBSITE INTERNET ĐƯỢC KẾT NỐI ĐẾN HOẶC TỪ Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn SẼ KHÔNG BỊ NGẮT QUÃNG HOẶC BỊ SAI SÓT, RẰNG CÁC NHƯỢC ĐIỂM SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HOẶC WEBSITE NÀY, KỂ CẢ CÁC VÙNG TƯƠNG TÁC HOẶC MÁY CHỦ TẠO RA NÓ KHÔNG BỊ NHIỄM VIRUS HAY CÁC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC. VÀ CHÚNG TÔI CŨNG KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ CÁC KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn HOẶC VỀ TÍNH ĐÚNG LÚC, TÍNH TRÌNH TỰ, TÍNH CHÍNH XÁC, SỰ ỦY QUYỀN, TÍNH ĐẦY ĐỦ, TÍNH HỮU DỤNG, TÍNH BẤT KHẢ XÂM PHẠM, TÍNH TIN CẬY, TÍNH SẴN SÀNG HOẶC TÍNH CHẮC CHẮN CỦA MỌI NỘI DUNG, THÔNG TIN, DỊCH VỤ HOẶC GIAO DỊCH ĐƯỢC CUNG CẤP QUA Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn HOẶC MỌI WEBSITE ĐƯỢC KẾT NỐI ĐẾN HOẶC TỪ Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn. Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “VỚI TƯ CÁCH LÀ”, “NẾU CÓ” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO THEO HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ, CÁC VẤN ĐỀ CÓ TÍNH THƯƠNG MẠI HAY PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn, CÔNG TY MẸ, HOẶC CÁC CHI NHÁNH, HOẶC CÁC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, NHỮNG NGƯỜI LÀM THUÊ, CÁC ĐẠI LÝ, CÁC CỘNG TÁC VIÊN, HOẶC NHỮNG NGƯỜI CẤP PHÉP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI MỌI THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HAY ĐƯƠNG NHIÊN THEO HOẶC NẢY SINH TỪ BẢN THỎA THUẬN NÀY, Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn HOẶC MỌI WEBSITE INTERNET ĐƯỢC KẾT NỐI ĐẾN HOẶC TỪ Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn, VÌ LÝ DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG, ỨNG XỬ SAI LẦM, SƠ XUẤT HOẶC BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG KHÁC NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ MỌI NGHĨA VỤ PHÁP LÝ CHO MỌI THIỆT HẠI GÂY BỞI HOẶC CHO LÀ GÂY BỞI MỌI THIẾU SÓT TRONG THỰC HIỆN, LỖI BỎ SÓT, GIÁN ĐOẠN, SỰ ĐỘT BIẾN/HỎNG HÓC/NHIỄU ĐIỆN, VIỆC XÓA, CHẬM TRỄ TRONG HOẠT ĐỘNG HOẶC CHUYỂN TẢI, VIRUT MÁY TÍNH, HỎNG ĐƯỜNG LIÊN LẠC, HỎNG THIẾT BỊ, LỖI PHẦN MỀM, VI PHẠM, TRUY CẬP TRÁI PHÉP, HOẶC TRỘM CẮP, PHÁ HOẠI, THAY THẾ, HOẶC SỬ DỤNG CÁC BẢN GHI.

TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn, CÔNG TY MẸ, HOẶC CÁC CHI NHÁNH, HOẶC CÁC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, NHỮNG NGƯỜI LÀM THUÊ, CÁC ĐẠI LÝ, CÁC CỘNG TÁC VIÊN HOẶC NHỮNG NGƯỜI CẤP PHÉP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN HOẶC MỌI NHÓM THỨ BA KHÁC VỀ MỌI QUYẾT ĐỊNH ĐÃ RA HOẶC HÀNH ĐỘNG MÀ BẠN THỰC HIỆN VÌ TIN VÀO NỘI DUNG CHỨA TRONG Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn HOẶC NỘI DUNG CHÚNG ĐỰNG TRONG PHẠM VI MỌI WEBSITE INTERNET ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI HOẶC TỪ Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn. NỘI DUNG TRONG PHẠM VI Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn VÀ NỘI DUNG TRONG PHẠM VI CÁC WEBSITE INTERNET ĐƯỢC KẾT NỐI ĐẾN HOẶC TỪ Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn CÓ THỂ CÓ LỖI KỸ THUẬT, CÁC LỖI KHÔNG CHÍNH XÁC KHÁC, HOẶC CÁC LỖI IN.

BẠN ĐỒNG Ý VÀ THỪA NHẬN RÕ RÀNG RẰNG, Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI MỌI HÀNH VI NÓI XẤU, TẤN CÔNG, KHÔNG TRUNG THỰC HOẶC CẤC HÀNH VI BẤT HỢP PHÁP KHÁC CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG BẤT KỲ. NẾU BẠN KHÔNG BẰNG LÒNG VỚI BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CỦA Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn, HOẶC VỚI GIAO KÈO TRUY CẬP CỦA Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn, TOÀN BỘ HAY TỪNG PHẦN, THÌ BIỆN PHÁP DUY NHẤT CỦA BẠN LÀ THÔI KHÔNG SỬ DỤNG Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn NỮA.

BẠN PHẢI TỰ XÓA TÀI KHOẢN CỦA MÌNH NẾU KHÔNG MUỐN TIẾP TỤC SỬ DỤNG.

Cookie và các công nghệ lưu trữ khác

Cookie là các đoạn văn bản nhỏ được sử dụng để lưu trữ thông tin trên trình duyệt web. Cookie được sử dụng để lưu trữ và nhận số nhận dạng cũng như thông tin khác trên máy tính, điện thoại và các thiết bị khác. Những công nghệ khác, bao gồm dữ liệu chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt web hoặc thiết bị của bạn, số nhận dạng liên quan đến thiết bị của bạn và phần mềm khác, được sử dụng cho mục đích tương tự. Trong chính sách này, chúng tôi gọi tất cả những công nghệ này là “cookie”.

Cookie giúp chúng tôi cung cấp, bảo vệ và cải thiện Sản phẩm của Click2Learn, chẳng hạn như bằng cách cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh và đánh giá quảng cáo cũng như cung cấp trải nghiệm an toàn hơn. Mặc dù các cookie chúng tôi sử dụng đôi khi có thể thay đổi khi chúng tôi cải tiến và cập nhật Sản phẩm của Click2Learn, chúng tôi sử dụng các cookie này cho những mục đích sau:

  • Xác thực
  • Tính toàn vẹn của sản phẩm, trang web và bảo mật
  • Quảng cáo, đề xuất, thông tin chi tiết và đánh giá
  • Các tính năng và dịch vụ của trang web
  • Hiệu quả
  • Phân tích và nghiên cứu

Chúng tôi sử dụng cookie ở đâu?

Chúng tôi có thể đặt cookie trên máy tính hoặc thiết bị của bạn và nhận thông tin được lưu trữ trong cookie, khi bạn sử dụng hoặc truy cập.

Bằng việc truy cập và sử dụng Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn bạn đồng ý vô điều kiện việc chúng tôi thu thập cookie để cung cấp dịch vụ, sản phẩm tốt hơn cho người dùng.

Tuân thủ và Xử lý Vi phạm

Bạn phải tuân thủ đúng các quy định tại Đơn đặt hàng, Hợp đồng Dịch vụ, bản Điều khoản & Điều kiện này như là điều kiện tiên quyết cho việc sử dụng Dịch vụ. Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nêu tại Đơn đặt hàng, Hợp đồng Dịch vụ và bản Điều Kiện & Điều Khoản này, thì chúng tôi có quyền gỡ bỏ mọi đăng tuyển, nội dung hoặc đường dẫn của bạn hoặc gỡ bỏ, vô hiệu hóa tài khoản sử dụng Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn nếu xét thấy cần thiết và tạm dừng và/hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ mà không phải trả lại Phí Dịch vụ hoặc số tiền dịch vụ mà bạn đã thanh toán nhưng chưa sử dụng hết. Đồng thời, chúng tôi có quyền buộc bạn bồi thường thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ vi phạm của bạn.

Bồi Thường

Bạn đồng ý trả tiền và miễn cho Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn, công ty mẹ hoặc công ty con và các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, những người làm công và các đại lý của Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn khỏi các trách nhiệm pháp lý, khiếu kiện và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm bản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc bạn sử dụng hay truy cập Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn hoặc website internet đựơc kết nối đến hoặc từ Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn, hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn.

Bảo Mật

Bạn đồng ý với cam kết bảo mật thông tin liên quan đến Dịch vụ, việc thực hiện giao dịch, và/hoặc bất kỳ thông tin khác thu thập được từ việc thực hiện giao dịch. Bạn sẽ hợp tác ngăn chặn và chống lại hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào sao chép và sử dụng trái phép nội dung đăng tuyển hoặc thông tin khác của bạn trên Internet.

Bạn không được tiết lộ, chia sẻ hoặc bán các thông tin về ứng viên mà mình thu thập được từ việc sử dụng dịch vụ cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Công Ty.

Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu, và chỉ sử dụng tài khoản cho mục đích tuyển dụng của mình theo thỏa thuận quy định tại Đơn đặt hàng/Hợp đồng Dịch vụ.

Các Vấn đề khác

Bản thoả thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn và bạn, và thay thế mọi thoả thuận trước đây về chủ đề này. Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn có thể sửa đổi bản Thoả thuận này hoặc bất kỳ chính sách khác vào bất cứ lúc nào và tùy từng thời điểm, và sự sửa đổi này sẽ tức thì có hiệu lực ngay khi thông báo về sự sửa đổi đó được công bố ở nơi dễ thấy trên Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn.

Bạn đồng ý xem lại bản Thoả thuận này định kỳ để nhận biết được những điều đã được sửa đổi. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này, bạn phải ngưng truy cập Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn. Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được xem là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy.

Nếu điều khoản bất kỳ của bản Thoả thuận này hoặc của mọi chính sách khác không có hiệu lực hoặc không thể thực hiện được, thì phần nội dung đó sẽ được giải thích theo luật hiện hành gần nhất có thể để phản ánh mục đích ban đầu của các bên và các phần còn lại sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu hiệu lực. Việc Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của bản Thoả thuận này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ. Bản Thoả thuận này sẽ được điều chỉnh bởi các luật của Việt Nam hay các nước sở tại của Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn, trừ phi có sự mâu thuẫn các quy tắc của các luật, và bạn và Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn đều phải phục tùng quyền thực thi pháp lý duy nhất của tòa án Việt Nam hay nước sở tại đó.

Bản Thoả thuận này là dành riêng cho bạn và bạn không thể chuyển các quyền của bạn, hoặc nghĩa vụ cho bất kỳ ai. Tất cả các logo, tên chi nhánh, các sản phẩm, tên thương mại hay các nhãn hiệu dịch vụ xuất hiện ở đây có thể là các tên thương mại hay các nhãn dịch vụ, giải pháp của các chủ sở hữu tương ứng của chúng. Các tham chiếu đến tên thương mại bất kỳ, nhãn hiệu dịch vụ và các liên kết đến hoặc từ Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn đều được thực hiện chặt chẽ để làm rõ và nhận dạng và không cấu thành sự chứng thực của Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn về các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin do người chủ sở hữu của tên thương mại, nhãn dịch vụ, hoặc liên kết, đề nghị hoặc sự chứng thực của Nền tảng học, họp trực tuyến Click2Learn bởi người sở hữu các sản phẩm, dịch vụ hoặc liên kết đó.

Các bên liên quan cam kết đọc, hiểu và hành động tuân thủ quy định của Pháp luật.