Click2Learn | Nền tảng Chia sẻ tri thức, Họp trực tuyến

Are you looking for job? Click2Learn recruitment platform will help you get great jobs faster without CV.

Click2Learn | Nền tảng Chia sẻ tri thức, Họp trực tuyến

ltvai social networking
No Image

Phan Đức Quang


0

Khóa học

0

Học viên

5

    

Nền tảng Phần mềm Click2Learn giúp:

  • Giảng viên thiết kế khóa học chuyên nghiệp.
  • Cải thiện hiệu quả giữa dạy và học trực tuyến.
  • Tổ chức thi online và cấp chứng chỉ online
  • Tự động hóa báo cáo, phân tích dữ liệu kết quả học sau mỗi khóa học.
  • Dạy và học mọi nơi, mọi lúc.