Click2Learn | Nền tảng Chia sẻ tri thức, Họp trực tuyến

Are you looking for job? Click2Learn recruitment platform will help you get great jobs faster without CV.

Click2Learn | Nền tảng Chia sẻ tri thức, Họp trực tuyến

ltvai social networking

Hoạch định Chiến lược Doanh nghiệp với KPI/BSC

Khóa học Hoạch định Chiến lược Doanh nghiệp với KPI/BSC được thiết kế nhằm mang đến những kiến thức tổng quan, đa chiều về hệ thống BSC – KPIs và những ứng dụng của công cụ này trong công tác quản trị
Phạm Hoàng Nam     
Hoạch định Chiến lược Doanh nghiệp với KPI/BSC
499,999₫ 1,000,000₫
    Thời lượng: --
    Giáo trình: 1 (Bài giảng)
    Sở hữu khóa học trọn đời

Mục tiêu:

 • Xây dựng bản đồ chiến lược BSC – nền tảng thiết lập một hệ thống mục tiêu xuyên suốt giữa các phòng ban.
 • Hướng ưu tiên của cá nhân tới chiến lược chung, tập trung nguồn lực vào một mục tiêu để tổ chức hoạt động hiệu quả nhất.
 • Xây dựng hệ thống quản trị hiệu quả công việc một cách bài bản, từ đó liên tục đánh giá được chất lượng nhân viên và có biện pháp điều chỉnh kịp thời.

Nội dung:

 1. Tư duy về quản trị hệ thống mục tiêu chiến lược doanh nghiệp.
 2. Các nguyên tắc trong quản trị mục tiêu chiến lược doanh nghiệp.
 3. Các điều kiện để thực thi mục tiêu chiến lược doanh nghiệp.
 4. Giải pháp xây dựng hệ thống thực thi chiến lược tại các Doanh nghiệp Việt Nam.
 5. Hệ thống BSC - KPIs.
 6. BSC là gì?
 7. KPI là gì?
 8. Các viễn cảnh trong BSC
 9. Các lý do BSC được các Tập đoàn hàng đầu sử dụng.
 10. Từ BSC đến KPIs.
 11. Thiết lập KPI đơn vị.
 12. Thiết lập KPI cá nhân.
 13. Đánh giá nhân viên dựa trên KPIs.
 14. 10 sai lầm của Hệ thống đánh giá nhân viên.
 15. 5 nguyên tắc xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên dựa trên KPIs.
 16. Cấu trúc các tiêu chí đánh giá nhân viên khoa học và hiệu quả.
Leader Mindset Tư duy lãnh đạo
Leader Mindset Tư duy lãnh đạo
Giảng viên: Phạm Hoàng Nam
500,000 200,000
Khóa học xây dựng BSC/OKRS/KPIS thực tiễn & Hiệu quả chưa từng có
Khóa học xây dựng BSC/OKRS/KPIS thực tiễn & Hiệu quả chưa từng có
Giảng viên: Phạm Hoàng Nam
400,000 200,000