Click2Learn | Nền tảng Chia sẻ tri thức, Họp trực tuyến

Are you looking for job? Click2Learn recruitment platform will help you get great jobs faster without CV.

Click2Learn | Nền tảng Chia sẻ tri thức, Họp trực tuyến

ltvai social networking

Khóa học Xây dựng Thẻ điểm cân bằng KPI/BSC cho Công ty sản xuất

Khóa học Xây dựng Thẻ điểm cân bằng KPI/BSC cho Công ty sản xuất giúp Doanh nghiệp thực hành từng bước xây dựng hệ thống quản trị chiến lược chuyên nghiệp theo mô hình Balanced Scorecard cho các công ty sản xuất, thông qua ví dụ cụ thể hướng dẫn thực hành từng bước giúp chủ doanh nghiệp và học viên tự thực hành để xây dựng được Hệ thống quản lý chiến lược theo KPI/BSC phù hợp đặc thù doanh nghiệp mình.
Phan Quang     
Khóa học Xây dựng Thẻ điểm cân bằng KPI/BSC cho Công ty sản xuất
990,000₫ 2,500,000₫
    Thời lượng: --
    Giáo trình: 1 (Bài giảng)
    Sở hữu khóa học trọn đời

Khóa học Xây dựng Thẻ điểm cân bằng KPI/BSC cho Công ty sản xuất giúp Doanh nghiệp thực hành từng bước xây dựng hệ thống quản trị chiến lược chuyên nghiệp theo mô hình Balanced Scorecard cho các công ty sản xuất, thông qua ví dụ cụ thể hướng dẫn thực hành từng bước giúp chủ doanh nghiệp và học viên tự thực hành để xây dựng được Hệ thống quản lý chiến lược theo KPI/BSC phù hợp đặc thù doanh nghiệp mình.

Chương trình KPI/BSC cho Công ty sản xuất được thiết kế dựa trên mục tiêu trang bị cho học viên những năng lực, công cụ, phương pháp cần thiết để nâng cao khả năng hoạch định chiến lược cũng như khả năng thực thi chiến lược cho tổ chức của mình. Cụ thể là:

• Rà soát lại tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược của tổ chức;
• Đo lường những giá trị quan trọng;
• Đồng bộ công việc thường nhật của mọi nhân viên với chiến lược của tổ chức;
• Tập trung vào những động lực phát triển cho tương lai của tổ chức;
• Nâng cao hiệu quả truyền thông về Tầm nhìn và Chiến lược của tổ chức;
• Quản lý công việc hiệu quả trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Chương trình KPI/BSC cho Công ty sản xuất là một chương trình dành cho những ai đang đảm trách việc xây dựng, triển khai, quản lý và duy trì hệ thống hoạch định và quản trị chiến lược. Đây là chương trình chứa đựng đầy đủ nội dung về quá trình xây dựng và triển khai hệ thống hoạch định và quản trị chiến lược bằng Balanced Scorecard, sử dụng phương pháp đào tạo chuẩn mức và thực tiễn tốt nhất về ứng dụng Balanced Scorecard của KPIBSC PROVIEW trong suốt quá trình tư vấn, đào tạo xây dựng Hệ thống quản lý chiến lược thành công cho các doanh nghiệp, cùng với những kinh nghiệm được chia sẻ của học viên, phương pháp ứng dụng vào tình huống thực tiễn và các phương thức thực hành Balanced Scorecard tốt nhất hiện nay.

Học xong học viên và lãnh đạo công ty tự mình xây dựng và hoàn thiện được:

  1. Hiểu được tổng quan về mô hình Thẻ điểm cân bằng.
  2. Xây dựng được Hệ thống quản trị chiến lược chuyên nghiệp và hiện đại.
  3. Xây dựng được Bản đồ chiến lược.
  4. Xây dựng được Thẻ điểm cân bằng.
  5. Nắm bắt được các kinh nghiệm, lưu ý trong quản trị và thực thi hướng đến thành công.
  6. Nhiều kiến thức, kinh nghiệm quản trị thực tiễn khác.