Click2Learn | Nền tảng Chia sẻ tri thức, Họp trực tuyến

Are you looking for job? Click2Learn recruitment platform will help you get great jobs faster without CV.

Click2Learn | Nền tảng Chia sẻ tri thức, Họp trực tuyến

ltvai social networking

Lập trình AI: Ứng dụng Python trong phân tích dữ liệu

Khóa học trang bị kiến thức từ cơ bản đến nâng cao ứng dụng Python trong phân tích dữ liệu.
Phạm Hoàng Nam     
Lập trình AI: Ứng dụng Python trong phân tích dữ liệu
1,000,000₫ 5,000,000₫
    Thời lượng: --
    Giáo trình: 2 (Bài giảng)
    Sở hữu khóa học trọn đời

Khóa học trang bị kiến thức từ cơ bản đến nâng cao ứng dụng Python trong phân tích dữ liệu:

  1. Cơ bản về Python.
  2. Các ứng dụng để phân tích dữ liệu.
  3. Thực hành phân tích dữ liệu.